Przedszkole Niepubliczne PROMYK

Warunki lokalowe

Nowoczesny budynek przedszkola oraz wyposażenie zapewniają pełne bezpieczeństwo dzieci. Wszystkie sprzęty na naszym placu zabaw posiadają atesty i certyfikaty, dopuszczające do używania w przedszkolu. Posiłki przygotowywane są
w przedszkolnej kuchni, zgodnie z wymogami HACCP.
Dzieci najmłodsze uczęszczają do nowootwartego oddziału, który znajduje się przy ulicy Lazurowej 4 w Dobrem.
www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk