Przedszkole Niepubliczne PROMYK
Rekrutacja w Przedszkolu Niepublicznym PROMYK

odbywa się przez cały rok ( w miarę wolnych miejsc).


Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie Karty zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Karta może być dostarczona w formie elektronicznej (karta musi być podpisana), na adres e-mailowy lub osobiście do biura przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola.

 O przyjęciu nowych dzieci decyduje kolejność zgłoszeń.

www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk