Przedszkole Niepubliczne PROMYK

Program nauczania

Pracujemy na podręcznikach "Olek i Ada" wydawnictwa MAC Edukacja.
www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk