Przedszkole Niepubliczne PROMYK

Kadra

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowuje dzieci do nauki w szkole, uczy kreatywności, samodzielności i umiejętności współdziałania z innymi ludźmi.
p. Hanna Kiełb - dyrektor
p. Ewa Goraj - nauczyciel,oligofrenopedagog
p. Eliza Kafka - nauczyciel, oligofrenopedagog
p. Anna Michalska - nauczyciel
p. Elwira Królak - nauczyciel
p. Wanda Gadomska - nauczyciel
p. Aneta Romańczuk - neurologopeda
p. Katarzyna Replin - nauczyciel, terapeuta
p. Karolina Bartnickanauczyciel, psycholog
p. Natalia Piotrowska - nauczyciel
p. Izabela Zalewska - nauczyciel, zajęcia muzyczne, rytmika
p. Ewelina Miąskiewicz - pomoc nauczyciela
www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk