Przedszkole Niepubliczne PROMYK

Fundacja Rodzice Przyszłości

LINK DO STRONYINTEGRALNY ROZWÓJ Czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci

Drodzy Rodzice,

w tym roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole podejmuje współpracę zorganizacją pozarządową, która zajmuje się nowoczesną edukacją rodziców w zakresiewychowania i rozwoju dzieci -Fundacją Rodzice Przyszłości.

Z udziałem wybitnych ekspertów fundacja opracowała Program Integralnego Rozwoju Dziecka, który obejmuje wszystkie 4 sfery rozwoju: sferę fizyczną, emocjonalną, intelektualną oraz duchową (sferę wartości). Od roku 2013 program honorowym patronatem objęła Senacka Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerami merytorycznymi prowadzonych przez fundację działań zostali:
-Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
-Instytut Ericksonowski
-Instytut Biotechnologii Politechniki Łódzkiej

Od września 2014 Program Integralnego Rozwoju Dziecka objął wybrane placówki edukacji.

Celami programu są:
• Przekazywanie rodzicom wartościowej wiedzy na temat zdrowia i wychowania dzieci,
• Bezpłatne podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej,
• Dostęp do wiedzy i wymiany najlepszych praktyk zawodowych pomiędzy pedagogami,
• Promocja placówek przedszkolnych objętych programem Integralnego Rozwoju Dziecka.

Zdajemy sobie sprawę, że docelowy, pozytywny rezultat wychowawczy otrzymamydopiero wtedy, kiedy w „mądre” i świadome wychowanie zostaną zaangażowanizarówno pedagodzy jak i sami rodzice. Dlatego fundacja z udziałem ekspertów będzieprzygotowywać i przekazywać droga mailową pakiety multimedialnych materiałów edukacyjnych, które przekażemy Państwu dalej również mailem oraz opublikujemy jena stronie blog.rodziceprzyszlosci.pl. Skorzystanie z tej wartościowej wiedzy, pozwoliPaństwu uniknąć błędów oraz pomoże w wychowaniu dzieci, aby były dobre, mądre, zdrowe i czuły się szczęśliwe.

Cieszymy się z uczestnictwa w tej szczytnej inicjatywie i mamy nadzieję, żeProgram Integralnego Rozwoju Dziecka Fundacji Rodzice Przyszłości pozwolinam wspólnie osiągnąć efekt synergii, dzięki któremu Wasze dzieci będą mogły lepiejwykorzystać swój cały potencjał.

Z wyrazami głębokiego szacunku Zarząd Fundacji Rodzice Przyszłości


www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk