Przedszkole Niepubliczne PROMYK

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 już trwa!

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z naszym przedszkolem.


Naszą misją jest wspomaganie wszechstronnego rozwóju każdego dziecka. Rozpoznajemy jego potrzeby i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy tolerancji i patriotyzmu. Stwarzamy szansę rozwoju

na miarę jego możliwości. Pragniemy rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość

i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, gotowe szukać nowych, lepszych

i oryginalnych rozwiązań.

www.przedszkolepromyk.com.pl