Przedszkole Niepubliczne PROMYK

NOWY ODDZIAŁ JUŻ OTWARTY!!!
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z PLACÓWKĄ, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ PRZY UL. LAZUROWEJ 4 W DOBREM. 


Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020.

Naszą misją jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Rozpoznajemy jego potrzeby i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy tolerancji i patriotyzmu. Stwarzamy szansę rozwoju

na miarę jego możliwości. Pragniemy rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość

i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, gotowe szukać nowych, lepszych

i oryginalnych rozwiązań.

www.przedszkolepromyk.com.pl
facebook.com/przedszkolepromyk